HCI EN CLOVER IS VENNOTE

Hosken Consolldated Investments (HCI) en die suiwelgroep Clover (CIL) het in ‘n verklaring hul vennootskap äs ampteltk bevestig.

Ingevolge die ooreenkoms verkry HCI ‘n beteng van 25,1% In Clover deur sy volfillaal Mettle Food & Beverages Investment. Die totale waarde van HCI se belegging is R91,8 mlljoen, betaalbaar in kontant. Clover is Suid-Afrika se grootste sulwelmaatskappy en koop en vervoer ongeveer 30% van die land se melk, hoofsaaklik vlr die kleinhandelsmark.

Source: Sake Burger